Jobba matchmaking-tjnster

Moderkort | ASUS Sverige

Posted: 2018-01-07 21:12

Inuti varje människas huvud ligger en kopia av evolutionens kronjuvel den mänskliga hjärnan. Det är den mest komplexa struktur som vi känner till. Den mänskliga hjärnan vägen runt 6,5 kilo och har mer än 655 miljarder nervceller som vardera kan skicka signaler till tusen andra celler med en hastighet av 855 km i timmen. Hjärnan är vår öppning till världen, kroppens styrcentral och generatorn för tankar, drömmar och idéer. I filmserien Livet sitter i Hjärnan, berättar några av Sveriges främsta forskare och läkare om hjärnans svindlande kapacitet, dess sjukdomar och mysterier. Filmens unika scener är tagna av den världsberömda fotografen Lennart Nilsson.

Uppföljningsguiden | Uppföljningsguiden

Välkommen till Svensk Elmarknadshandbok och elmarknadens processer. Här hittar du de processkartor, texter och illustrationer som tillsammans utgör Svensk Elmarknadshandbok. Materialet går att ladda ner och kan med fördel användas som utbildningsmaterial. Publicering av handboken sker två gånger per år, i april och oktober. Akuta förtydliganden kommer vid behov att publiceras under Aktuellt på .

Äventyrsbadet i Kalmar

Nervcellernas uppgifter är att ta emot, bearbeta och skicka iväg signaler. En nervcell (eller ett neuron som de också kallas) består vanligtvis av en cellkropp med två typer av utskott: dendriter som är korta, förgrenade utskott som tar emot signaler från andra neuron och axoner som är långa, smala utskott som leder ut signalerna mot nästa nervcell. Varje nervcell har bara ett axon men axonet kan ha flera förgreningar. Hos människor kan ett axon vara meterlångt.

Vuollerimbygden

Precis under hjärnbarken ligger grupper av nervceller samlade i så kallade kärnor. De kallas basala ganglierna och har till uppgift att bearbeta information från hjärnbarken och på så sätt styra start och utförande av rörelser. Sjukdomar i basala ganglierna kan därför yttra sig som ofrivilliga rörelser, som vid Huntingtons sjukdom, eller i form av svårighet att utföra viljestyrda rörelser, som vid Parkinsons sjukdom.

Det limbiska systemet är en bågformad struktur som omfattar ett flertal nervcellsgrupper som tillsammans förmedlar upplevelser av ångest, aggressivitet med mera. Här finns hjärnans luktcentrum och kontrollcentrum för sex samt strukturen amygdala där sinnesintryck kopplas till en känsla. Det limbiska systemet reglerar också olika stämningslägen och social anpassningsförmåga. En obalans mellan olika delar av det limbiska systemet och dess förbindelser med andra hjärnområden ligger ofta bakom psykiska problem.

Nervsignaler är elektriska impulser som uppkommer på grund av spänningsskillnader över neuronets membran. När signalen löpt genom axonet mot nästa nervcell överförs den till närliggande dendrit genom en så kallad synaps. I synapsen omvandlas den elektriska signalen till substanser, så kallade neurotransmittorer. I mottagarcellen sitter en grupp receptorer som återomvandlar neurotransmittorerna till elektriska signaler och skickar dem vidare mot nästa nervcell.

Lillhjärnan, cerebellum, sitter under storhjärnans nacklober, innanför nackbenet. Härifrån koordineras våra rörelser, vår balans och vår förmåga att agera i förhållande till omgivningen. Lillhjärnan styr inte själva rörelserna men genom ett nätverk av information från muskler och leder ser den till att rätt muskler används för att utföra de rörelser som storhjärnan önskar. Skador på lillhjärnan leder bland annat till svårigheter att koordinera rörelser.

Pannloberna är den största och på många sätt den mest avancerade delen av hjärnbarken. Här sätter vi igång planering av framtiden och påbörjar våra viljestyrda rörelser. Vår personlighet, omdömesförmåga och koncentrationsförmåga sitter här och vi kan även korttidslagra information här, till exempel om man ska komma ihåg en inköpslista. Hos de flesta människor finns ett område i vänster pannlob, Brocas area, där tankar görs om till ord.

«Webbplats uppdatering» in images. More pictures on the theme «Webbplats uppdatering».

daterar in Motala